Disclaimer

Disclaimer – bbzfnv.nl

Alle (auteurs-)rechten met betrekking tot alle inhoud van bbzfnv.nl berusten uitsluitend bij de eigenaar. De inhoud (en ook delen van deze inhoud) van deze website mag enkel door u worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Lees voor gebruik van de website goed deze disclaimer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bbzfnv.nl is het voor u onder meer niet toegestaan de inhoud van deze vet gave website, of enig onderdeel van deze website, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Deze regels zijn van toepassing voor alle inhoud van deze informatieve site.

Sommige informatie en cijfers welke wij presenteren zijn verkregen via andere sites, of hebben wij gevonden door het bestuderen van allerlei statistieken. De rechten van deze informatie liggen natuurlijk bij de bron en niet bij ons. Bbzfnv is daarom ook voor geen van de cijfers of statistieken welke wij presenteren op deze website verantwoordelijk. Op basis van sommige cijfers kunnen gemiddelde schattingen gebaseerd zijn. De gemiddelde beoordeling voor producten kan daarom ook van tijd tot tijd verschillen. Kortom of het nu klopt of niet? Wij weten het ook niet altijd, maar kopiëren mag je alles wat op dit platform staat in ieder geval niet. Verder hebben wij er met zijn allen voor gezorgd dat er copyright berust op alle informatie die wij op deze website presenteren. Dus lieve mensen schrijf zelf een stukje tekst en kopieer het niet van deze site.

Goedkope middelen en producten online bestellen via: bbzfnv.nl Sluiten